KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU - CAMBRIDGE, TOEFL, TOEIC, IELTS, DELE, IHK MADRID, DELF, DALF, CELI

Kurs językowy DELE - Język hiszpański

Certyfikaty DELE są jedynymi certyfikatami dla nie rodzimego użytkownika języka (native speaker), które są uznawane przez hiszpańskie Ministerstwo ds. Edukacji, Kultury i Sportu. Oferujemy kursy i egzaminy w San Sebastian, Barcelona, Salamanca, Madrid, Valencia, Sevilla, Malaga, Denia und Granada an.

Kurs językowy DELF/DALF - Język francuski

DELF/ DALF są jedynymi  certyfikatami, które uznaje francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej.  Kursy przygotowują do egzaminów potwierdzających umiejętności języka francuskiego zgodne z europejskimi standardami dot. znajomości języka. Oferujemy kursy w Antibes, Nizza, Montpellier, Bordeaux und Paris an. (więcej)

Egzaminy Cambridge należą do najbardziej cenionych oficjalnych egzaminów języka angielskiego, zapoczątkowane i prowadzone  przez Uniwersytet Cambridge, łącznie są to trzy różne egzaminy FCE, CAE i CPE. Oferujemy kursy przygotowujące do egzaminów we wszystkich naszych szkołach w Europie, kanadzie, Australii/ Nowej Zelandii i Południowej Afryce. (więcej)

Cambridge Sprachkurse Englisch

Kurs językowy IELTS - Język angielski

Egzaminy IELTS stały się w przeciągu kilku lat cenionymi na całym świecie testami sprawdzającymi znajomość języka angielskiego. Kto chciałby studiować w Australii albo w Nowej Zelandii „Musi” zdać ten test . Już ponad 1700 szkół wyższych w Ameryce Północnej uznaje wyniki tego testu oficjalnie i też coraz więcej przedsiębiorstw wykorzystuje ten system jako dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.

Kurs językowy TOEFL - Język angielski

Egzaminy TOEFL są uznawane na ponad 6000 uniwersytetach w ponad 110 krajach. Dzięki niem  każdy, kto posiada ten certyfikat może studiować w jednej z angielskojęzycznych szkół wyższych. Test można zdawać w naszych szkołach online albo w formie tradycyjnej ,wszystko zależy od szkoły, bo to  oferuje ona oferuje metodę.

Egzamin TOEIC jest egzaminem zw. z tematami biznes, przemysł i państwo. Wiele międzynarodowych przedsiębiorstw wymaga certyfikat potwierdzający pomyślnie zdany egzamin TOEIC jako kryterium zatrudnienia.  Kto chciałby zrobić karierę międzynarodową, nie ma większych szans bez tego testu. Oferujemy kursy i egzaminy TOEIC w naszych szkołach na całym świecie. (więcej)

Egzaminy CELI są oficjalnym potwierdzeniem znajomości języka włoskiego. Egzaminy zostały zapoczątkowane i są prowadzone przez Uniwersytet Perugia. Od wprowadzenie egzaminów 1993 cieszy się on coraz większą popularnością, potwierdza to więcej niż 50.000 uczestników egzaminu. Egzamin CELI możecie Państwo zdać w naszej easy szkole językowej w Rzymie. (więcej)

Izba Przemysłu i Handlu w Madrycie (La Cámara de Comercio de Madrid) wprowadziła oficjalny egzamin dla branż gospodarka i turystyka, który jest uznawany dzisiaj w hiszpańskojęzycznych krajach  na całym świecie. Oferujemy egzaminy na różnych poziomach językowych , a szczególnie dla branży turystyka certyfikat  jest decydującym potwierdzeniem odpowiedniej znajomości języka hiszpańskiego. (więcej)